ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 62466ทั้งหมด:
  • 123วันนี้:
  • 345เมื่อวานนี้:
  • 1511สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1275ต่อเดือน:
  • 198ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตากฟ้า (ครั้งที่ 2)
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอเชิญตอบแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
29 มีนาคม 2564 ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (ผลอย่างไม่เป็นทางการ)
26 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล
26 มีนาคม 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อจัดจ้าง

3 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อผ้าม้วนและรูปพระฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตากฟ้า (ครั้งที่ 2)
29 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทไวนิล เครื่องหมายจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลตากฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
29 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย.63) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กิจกรรม/ข่าวสาร