ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 271937ทั้งหมด:
  • 282วันนี้:
  • 84เมื่อวานนี้:
  • 1583สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1047ต่อเดือน:
  • 186ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 18

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง

6 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรพ 770 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการงานก่อสร้าง (คก.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนายแก้ว เนตรสุวรรณ)
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยป่าสัก หมู่ที่ 2 ชุมชนเกษตรชัย 2)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

4 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตากฟ้า
24 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
24 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาลและพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
19 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง กําหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
19 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาลตําบลตากฟ้า
19 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เทศบาลตําาบลตากฟ้า

No Gift Policy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เข้าใช้งาน internet

Facebook เทศบาลฯ

กิจกรรม/ข่าวสาร