1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลตากฟ้า
->ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า
เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนตากฟ้า-ท่าตะโก ตำบตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

->โทรศัพท์หมายเลข 0 5624 1323 หรือโทรสาร 0 5624 1323 ต่อ 22
->สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
(ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า หมายเลข -

->สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า หมายเลข 08 1888 1858
->เว็บไซต์ : www.takfacity.go.th
->อีเมลล์ : takfacity@gmail.com
->Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลตากฟ้า

 

แผนที่การเดินทางมายัง เทศบาลตำบลตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ข้ามไปยังทูลบาร์