1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลตากฟ้า 
->ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า
เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนตากฟ้า-ท่าตะโก ตำบตากฟ้า
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

->โทรศัพท์หมายเลข 0 5624 1323 

->โทรสาร 0 5624 1323 ต่อ 22

->สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า หมายเลข 08 1972 1530

->สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า หมายเลข 08 5252 2222

->อีเมลล์ : takfacity@gmail.com

->ไลน์ : Takfa E-SmartService  ID LINE : @206wesgx

->เว็บไซต์ : www.takfacity.go.th

->Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลตากฟ้า

->แผนที่ตั้งหน่วยงาน : ด้านล่างนี้ 

 

แผนที่การเดินทางมายัง เทศบาลตำบลตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ข้ามไปยังทูลบาร์