12.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และใช้จนถึงปัจจุบัน

 

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์