11.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์