หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

081-8881858  056-241323 ต่อ 15

นายคณพศ สาลีสุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์