หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นายคณพศ สาลีสุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์