ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลตากฟ้า

พ้นจากตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (1)

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (2)

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์