ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ยุติธรรมตำบล
เทศบาลตำบลตากฟ้า

->ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า
เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนตากฟ้า-ท่าตะโก ตำบตาฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

->โทรศัพท์หมายเลข 0 5624 1323 หรือโทรสาร 0 5624 1323 ต่อ 22

->สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
หมายเลข 08 1972 8956


->สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า
หมายเลข 08 1888 1858


->เว็บไซต์ : www.takfacity.go.th


->อีเมลล์ : takfacity@gmail.com


->Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลตากฟ้า

ช่องทางร้องเรียนผ่านระบบ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์