ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลตำบลตากฟ้า
->ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า
เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนตากฟ้า-ท่าตะโก ตำบตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

->โทรศัพท์หมายเลข 0 5624 1323 หรือโทรสาร 0 5624 1323 ต่อ 22
->สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
หมายเลข 08 1972 1530

->สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า
หมายเลข 08 1888 1858

->เว็บไซต์ : www.takfacity.go.th
->อีเมลล์ : takfacity@gmail.com
->Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลตากฟ้า

ช่องทางร้องเรียนผ่านระบบ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์