คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย ของนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์