ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2563

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    พฤศจิกายน 2563

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    ธันวาคม 2563

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มกราคม 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กุมภาพันธ์ 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มีนาคม 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    เมษายน 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    พฤษภาคม 2564

    

    มิถุนายน 2564

    

    กรกฎาคม 2564

    

    สิงหาคม 2564

    

    กันยายน 2564

    

รวม

    
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์