ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
ผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     >>>สถานะเรื่องร้องเรียน<<<

เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

   ตุลาคม 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    พฤศจิกายน 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    ธันวาคม 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มกราคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มีนาคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    เมษายน 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    พฤษภาคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มิถุนายน 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กรกฎาคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    สิงหาคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กันยายน 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รวม

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์