ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ..รอข้อมูล

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>>>สถานะเรื่องร้องเรียน<<<

เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

   ตุลาคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    พฤศจิกายน 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    ธันวาคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มกราคม 2566

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มีนาคม 2566

    เมษายน 2566

    พฤษภาคม 2566

    มิถุนายน 2566

    กรกฎาคม 2566

    สิงหาคม 2566

    กันยายน 2566

รวม

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์