ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตารางแสดงผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>>>สถานะเรื่องร้องเรียน<<<

เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ

ตุลาคม 2565

ไม่มีข้อร้องเรียน

พฤศจิกายน 2565

ไม่มีข้อร้องเรียน

ธันวาคม 2565

ไม่มีข้อร้องเรียน

มกราคม 2566

ไม่มีข้อร้องเรียน

กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีข้อร้องเรียน

มีนาคม 2566

ไม่มีข้อร้องเรียน

เมษายน 2566

ไม่มีข้อร้องเรียน

พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์