ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    พฤศจิกายน 2563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    ธันวาคม 2563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    มกราคม 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    กุมภาพันธ์ 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    มีนาคม 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    เมษายน 2564    
    พฤษภาคม 2564    
    มิถุนายน 2564    
    กรกฎาคม 2564    
    สิงหาคม 2564    
    กันยายน 2564    
รวม
    
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์