1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตากฟ้า

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลตากฟ้า

พรบ./พรก./พรฏ.

ระเบียบ/กฎกระทรวง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติม 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์