1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตากฟ้า

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลตากฟ้า

 
 

พรบ./พรก./พรฏ.

 
 

ระเบียบ/กฎกระทรวง

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติม 

 
  

 

 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์