1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตากฟ้า

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลตากฟ้า

 
 

พรบ./พรก./พรฏ.

 
 

ระเบียบ/กฎกระทรวง

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์