1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง (แก้ไข ครั้งที่ 1-4, เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563) 

——————————————————————-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์