ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19
3 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง กำหนดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine)และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
20 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
10 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
3 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

การจัดซื้อจัดจ้าง

21 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปูพื้นยางสนามแบดมินตัน จำนวน 2 สนาม หมู่ที่ 1 ชุมชนพัฒนา ฯ
21 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้วฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียต่อจากโครงการเดิมบริเวณโรงฆ่าสัตว์ฯ)
20 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว ฯ)
20 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียต่อจากโครงการเดิม บริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิม ฯ)
20 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเขาหมี 3ฯ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

10 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
3 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)

เข้าใช้งาน internet

Facebook เทศบาลตำบลตากฟ้า

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 93581ทั้งหมด:
  • 0วันนี้:
  • 135เมื่อวานนี้:
  • 2115สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 6939ต่อเดือน:
  • 302ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร