ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 49629ทั้งหมด:
  • 18วันนี้:
  • 47เมื่อวานนี้:
  • 864สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 3460ต่อเดือน:
  • 121ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

นับเวลาถอยหลังเลือกตั้งเทศบาล

วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 เวลา 08.00-17.00 น.

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
28 มกราคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
27 มกราคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มกราคม 2564 รายงานการเงินประจำปี และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การจัดซื้อจัดจ้าง

23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1946 จำนวน 2 รายการฯ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบกั้นพื้นที่ สีขาว-แดง ขนาด 2 นิ้ว ยาว 500 เมตร จำนวน 5 ม้วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

27 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย.63) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63)
8 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

เข้าใช้งาน internet

Facebook

กิจกรรม/ข่าวสาร