ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 194794ทั้งหมด:
  • 13วันนี้:
  • 329เมื่อวานนี้:
  • 1754สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 8134ต่อเดือน:
  • 249ต่อวัน:
  • 2ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตากฟ้า
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตําบลตากฟ้า
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ปี 2565
25 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
20 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
18 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การรายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง

21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 15 ลิตร) จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง-2565 จำนวน 1 รายการฯ
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อท่อนเหล็กเจาะ ประกอบเป็นอุปกรณ์กู้เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตากฟ้า
3 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
5 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566)
5 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

No Gift Policy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เข้าใช้งาน internet

Facebook เทศบาลฯ

กิจกรรม/ข่าวสาร