ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 255274ทั้งหมด:
  • 92วันนี้:
  • 404เมื่อวานนี้:
  • 1825สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 595ต่อเดือน:
  • 248ต่อวัน:
  • 5ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 16

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขวิสัยทัศน์)
12 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตําบลตากฟ้า
12 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
7 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566
5 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

การจัดซื้อจัดจ้าง

2 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เพื่อปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เพื่อปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กรอบรูปหลุยส์ สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
13 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
19 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจําปี ๒๕๖๖
28 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลตากฟ้า ตําแหน่ง คนสวน
28 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลตากฟ้า ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ)
3 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตากฟ้า

No Gift Policy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เข้าใช้งาน internet

Facebook เทศบาลฯ

กิจกรรม/ข่าวสาร