ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึก และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง กำหนดสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะ
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ปิดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine)ชั่วคราว
20 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พรฎ.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ

การจัดซื้อจัดจ้าง

30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮและค่ารถเครน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ป7181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ท่อไอเสีย รถยนต์ตรวจการณ์ ภ 6105) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)
7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย.64) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)
7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64)
10 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
3 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เข้าใช้งาน internet

Facebook เทศบาลตำบลตากฟ้า

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 114607ทั้งหมด:
  • 36วันนี้:
  • 123เมื่อวานนี้:
  • 1546สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1239ต่อเดือน:
  • 216ต่อวัน:
  • 4ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร