ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 57343ทั้งหมด:
  • 46วันนี้:
  • 86เมื่อวานนี้:
  • 734สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 2339ต่อเดือน:
  • 98ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง

7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ EPSON LQ-2090 จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จัดทำป้ายไวนิล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ และสามล้อเครื่อง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 2564

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย.63) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กิจกรรม/ข่าวสาร