ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 77963ทั้งหมด:
  • 5วันนี้:
  • 99เมื่อวานนี้:
  • 2000สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 5896ต่อเดือน:
  • 285ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง กำหนดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine)และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลตากฟ้าเพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
24 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง กำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของเทศบาลตำบลตากฟ้า
24 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า
9 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2564
9 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ขอขยายเวลาชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง

21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ฯ
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย.63) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

Facebook เทศบาลตำบลตากฟ้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

เข้าใช้งาน internet

Facebook

กิจกรรม/ข่าวสาร