ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 70998ทั้งหมด:
  • 199วันนี้:
  • 250เมื่อวานนี้:
  • 1627สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 3879ต่อเดือน:
  • 204ต่อวัน:
  • 8ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2564
9 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ขอขยายเวลาชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
9 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2564
30 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตากฟ้า (ครั้งที่ 2)
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอเชิญตอบแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้าง

18 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อกิจการประปา ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 60.00 เมตรฯ)
17 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 15×3.66 1 ชั้น 2 สี จำนวน 30,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ประจำปี 2564 จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อกิจการประปา ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 60.00 เมตรฯ)

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย.63) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63)

Facebook เทศบาลตำบลตากฟ้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

เข้าใช้งาน internet

Facebook

กิจกรรม/ข่าวสาร