ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงค์ระบบงานฯ

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 289886ทั้งหมด:
  • 87วันนี้:
  • 123เมื่อวานนี้:
  • 1597สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 5979ต่อเดือน:
  • 216ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 18

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มกราคม 2567 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28 ธันวาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
18 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจําปี พ.ศ. 2567
18 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจําปี พ.ศ. 2567
15 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตําบลตากฟ้า
8 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี 2567

การจัดซื้อจัดจ้าง

15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อเป็นสนามเกทบอล ชุมชนพัฒนา ฯ)
9 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2567)
7 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1787 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

15 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลครูเทศบาลและพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
28 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลตากฟ้า ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
28 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลตากฟ้า ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ)
4 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตากฟ้า
24 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

No Gift Policy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เข้าใช้งาน internet

Facebook เทศบาลฯ

กิจกรรม/ข่าวสาร