การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

 

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
ข้ามไปยังทูลบาร์