เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถ.ตากฟ้า-ท่าตะโก ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-241-323 โทรสาร : 056-241-323 ต่อ 22 E-mail : takfacity@gmail.com
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โดย Army Hosting.com